Βασικές οδηγίες υγραερίου

Εξαρτήματα υγραερίου
27/12/2018
Eγκατάσταση Συστημάτων Υγραερίου
28/12/2018
Show all

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

 • Μην πραγματοποιείς εργασίες ή τροποποιήσεις ο ίδιος στην εγκατάσταση σου.
 • Φρόντισε να ελέγχεται τακτικά η εγκατάσταση σου από εξουσιοδοτημένο άτομο της Climaco, ο οποίος ευχαρίστως θα σε ενημερώσει για τη συντήρηση και θα σε εφοδιάσει με το αντίστοιχο έντυπο συντήρησης συμπληρωμένο.  
 • Για τη σύνδεση των συσκευών υγραερίου, να χρησιμοποιείς πάντα εύκαμπτους σωλήνες. Αυτοί πρέπει να είναι κατάλληλοι για υγραέριο και να φέρουν πιστοποίηση μέσω του προτύπου EN 14800 για πυράντοχα υλικά.
 • Χρησιμοποίησε για τον έλεγχο διαρροών κάποιο ειδικό σπρέι.(προσοχή στη χρήση αυτοδιασπόμενων απορρυπαντικών που δεν αφρίζουν). Απαγορεύεται αυστηρώς ο έλεγχος διαρροής με χρήση φλόγας.
 • Φρόντισε να υπάρχει επαρκής αερισμός στους χώρους όπου λειτουργούν συσκευές υγραερίου.
 • Ποτέ μην εισέρχεσαι σε χώρους που υπάρχουν συσκευές υγραερίου χρησιμοποιώντας πηγές ανάφλεξης π.χ. αναμμένο τσιγάρο ,κερί κλπ.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση και αποθήκευση συσκευών υγραερίου σε υπόγειους χώρους. Το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα και μπορεί να συγκεντρωθεί στα χαμηλότερα μέρη.

ΕΑΝ ‘ΜΥΡΙΣΕΙΣ’ ΥΓΡΑΕΡΙΟ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

 • Κλείσε τη βάνα κατανάλωσης της δεξαμενής υγραερίου και όλων των συσκευών.
 • Κλείσε τον γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο όταν βρίσκεται μακριά από το χώρο της διαρροής.
 • Σβήσε οποιαδήποτε εστία φωτιάς, μην καπνίζεις, κλείσε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σου.
 • Φρόντισε για τον επαρκή φυσικό αερισμό του χώρου.
 • Ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση διαρροής με φωτιά (112/199).
 • Ενημέρωσε τη Climaco LTD.
 • Σε περίπτωση υπέργειας δεξαμενής ψύξε τη δεξαμενή σου χρησιμοποιώντας το σύστημα καταιονισμού.
 • Απέφυγε την επαφή του υγραερίου με το δέρμα και τα μάτια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • Η εγκατάσταση των δεξαμενών υπόκειται σε κανονισμούς ασφαλείας. Σε περίπτωση μετατροπής ή επέκτασης ενός κτιρίου ή αλλαγής χρήσης του, είναι πιθανόν να πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας από τη δεξαμενή. Συμβουλέψου την Climaco πριν σχεδιάσεις/ πραγματοποιήσεις κάποιες αλλαγές.
 • Η περιοχή γύρω από τη δεξαμενή απαιτεί σήμανση που να αναγράφει : (α) Προσοχή υγραέριο (β) Απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση κινητού τηλεφώνου και πάσα χρήση πυρός.
 • Έλεγξε σε τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία του συστήματος ψύξης της δεξαμενής (καταιονισμός)
 • Εξασφάλισε την ελεύθερη πρόσβαση στη δεξαμενή και την ακεραιότητα της εγκατάστασης.
 • Φρόντισε ο χώρος γύρω από τη δεξαμενή να είναι καθαρός χωρίς εύφλεκτα υλικά, ξερά χόρτα κλπ.
 • Φρόντισε να υπάρχουν πάντα κατάλληλοι πυροσβεστήρες πρόσφατα πιστοποιημένοι όπως απαιτεί και η νομοθεσία.
 • Εξασφάλισε ότι η δεξαμενή είναι προστατευμένη από την προσέλευση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων (περίφραξη)

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η σειρά των ενεργειών για την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης είναι οι εξής:

 • Μέτρησε το περιεχόμενο των δεξαμενών (βεβαιώσου ότι υπάρχει η αναγκαία ποσότητα υγραερίου για την προγραμματισθείσα παραγωγή)
 • Άνοιξε την κεντρική βάνα παροχής αερίου από τη δεξαμενή.
 • Άνοιξε την κεντρική βάνα παροχής αερίου πριν την είσοδο στο κτίριο.
 • Έλεγξε τις συνδέσεις και εξαρτήματα του δικτύου για πιθανές διαρροές.
 • Θέσε την εγκατάσταση σε λειτουργία.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • Κλείσε την κεντρική βάνα κάθε δεξαμενής. Οι καταναλώσεις μετά από μερικά λεπτά θα σβήσουν μόνες τους, μετά την κατανάλωση του περιεχομένου υγραερίου των δικτύων.
 • Όταν το τελευταίο σημείο κατανάλωσης παύσει να λειτουργεί, κλείσε όλους τους διακόπτες της εγκατάστασης.

Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες ιδιαίτερα στην περίπτωση πολυήμερης διακοπής χρήσης της εγκατάστασης σου.

Σε κάθε περίπτωση μεγάλη σημασία για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης έχουν:

 • Προοδευτική λειτουργία βανών, διακοπτών. Όχι απότομοι χειρισμοί.
 • Τήρηση της σωστής σειράς των παραπάνω ενεργειών έναρξης και διακοπής λειτουργίας.

ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

 • Προστατευτικό κάλυμμα των οργάνων της δεξαμενής
 • Βαλβίδα λήψης υγρής φάσης υγραερίου.
 • Βαλβίδα πλήρωσης. Μετά το άνοιγμα του προστατευτικού καλύμματος ο οδηγός γεμίζει τη δεξαμενή μέσω αυτής της βαλβίδας. Βεβαιώσου ότι το προστατευτικό κάλυμμα πλήρωσης βρίσκεται στη θέση του ώστε να εμποδίζει τα σκουπίδια να εισέρχονται στη βαλβίδα. Αν το κάλυμμα λείπει, ζητήστε από τον οδηγό ή τον εγκαταστάτη να τοποθετήσει ένα νέο.
 • Μαγνητικός δείκτης στάθμης. Δείχνει το περιεχόμενο της δεξαμενής. Το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης είναι 85%.
 • Ο δείκτης μέγιστης στάθμης (85%) χρησιμοποιείται μόνο από τον οδηγό όταν γεμίζει τη δεξαμενή.
 • Μην ξεχνάς να παραγγέλνεις υγραέριο όταν ο δείκτης της δεξαμενής δείχνει 30%.
 • Βαλβίδα ασφάλειας για την αντιμετώπιση αύξησης της πίεσης του περιεχομένου της δεξαμενής. Κάτω από εξαιρετικές περιπτώσεις η βαλβίδα αυτή ανοίγει για να μειώσει την εσωτερική πίεση της δεξαμενής. Μετά κλείνει αυτόματα. Αν ανοίξει ενημέρωσε την εταιρία Climaco.
 • Βεβαιώσου ότι το προστατευτικό κάλυμμα της βαλβίδας ασφαλείας είναι στη θέση του για να εμποδίζει σκουπίδια και νερά να εισέλθουν στη βαλβίδα προκαλώντας δυσλειτουργίες.
 • Βαλβίδα εξυδάτωσης. Χρησιμοποιείται μόνο όταν η δεξαμενή επανελέγχεται και μόνο από εξειδικευμένα άτομα.
 • Πινακίδα. Περιλαμβάνει τα στοιχεία της δεξαμενής (έτος κατασκευής, όγκος, ημερομηνία, αριθμός κατασκευής και φορέα ελέγχου).
 • Ρυθμιστής πίεσης. Βεβαιώσου ότι η παρεχόμενη πίεση είναι σταθερή προς τις συσκευές κατανάλωσης. Αν ο ρυθμιστής σου είναι παλιός ή σκουριασμένος ζήτησε να αντικατασταθεί με έναν άλλο νέο, από εξουσιοδοτημένο και ειδικό άτομο. Μην το επιχειρήσεις μόνος σου.
 • Οι καταναλώσεις δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε υπόγειους ή μη αεριζόμενους καλά χώρους.

Τα δίκτυα κατασκευάζονται από χαλύβδινο σωλήνα χωρίς ραφή ή εξυλασμένο χαλκοσωλήνα, όλες πιστοποιημένες για χρήση σε κυκλώματα υγραερίου και πρέπει να ελέγχονται για διάβρωση τακτικά. Τα υπόγεια δίκτυα πρέπει να προστατεύονται με ειδικές βινυλικές ταινίες και όλο το δίκτυο να κατασκευάζεται συγκολλητό.  Ολόκληρη η εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται κάθε 5 χρόνια ή μετά από κάθε τροποποίηση ή επισκευή, από ειδικά άτομα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΤΕ

 • Δεν πραγματοποιούμε καμία εργασία ή παρέμβαση στη δεξαμενή ή στο δίκτυο υγραερίου ούτε τις αναθέτουμε σε άτομα μη εξουσιοδοτημένα.
 • Δεν ελέγχουμε πιθανή διαρροή με τη χρήση φλόγας , αναπτήρα.
 • Δεν καπνίζουμε στο χώρο ασφαλείας της δεξαμενής.
 • Δεν χρησιμοποιούμε ιδιοκατασκευές ή συσκευές ακατάλληλες για χρήση και καύση υγραερίου.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

Απαραίτητες γνώσεις για τη λύση και την αποφυγή προβλημάτων σε εγκατάσταση υγραερίου:

 • Η αναλογία υγρού υγραερίου προς το αέριο, στον ίδιο όγκο είναι 1:250.
 • Οι ατμοί του υγραερίου είναι βαρύτεροι από τον ατμοσφαιρικό αέρα (σε αντίθεση με το φυσικό αέριο) και συγκεντρώνονται στη χαμηλότερη περιοχή κάποιου χώρου σε περίπτωση διαρροής.
 • Όταν υπάρχει υγραέριο σε αέρια φάση και αρκετή θερμοκρασία, δεν μπορούμε να έχουμε καύση χωρίς τη παρουσία οξυγόνου του ατμοσφαιρικού αέρα.
 • Σημείο αυτανάφλεξης είναι η θερμοκρασία στην οποία το καύσιμο αναφλέγεται από μόνο του, χωρίς την ύπαρξη φλόγας ή σπινθήρα (470-365 °C)
 • Σωστός φυσικός αερισμός μπορεί να διασκορπίσει τους ατμούς του υγραερίου.
 • Η υγρή φάση πρέπει να μετατραπεί σε αέρια για να καεί.
 • Οι δεξαμενές υγραερίου, ακόμη και αν βρεθούν σε φωτιά, δεν διαρρηγνύονται, ακόμη και αν θερμανθούν αρκετά, αφού είναι εξοπλισμένες με βαλβίδες ασφαλείας αναλόγου μεγέθους με την επιφάνεια τους, εφ’ όσον το περιστατικό δεν διαρκέσει για μεγάλο διάστημα και χρησιμοποιούνται συστήματα ψύξης των δεξαμενών. (Απαραίτητα στην περίπτωση υπέργειων δεξαμενών)
 • Το άζωτο είναι αδρανές αέριο και χρησιμοποιείται για καθαρισμούς δοχείων, αγωγών. Είναι το κατάλληλο μέσο για τον έλεγχο στεγανότητας των δικτύων.
 • Οι σπινθήρες, οι παραγόμενοι από μηχανική τριβή και ο στατικός ηλεκτρισμός είναι εξίσου επικίνδυνοι με τους ηλεκτρικούς σπινθήρες.
 • Η ξηρή σκόνη ή το διοξείδιο του άνθρακα των πυροσβεστήρων είναι τα κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά για την κατάσβεση πυρκαγιών από την καύση υγραερίου. Απαραίτητη είναι η γνώση χειρισμού των πυροσβεστήρων.
 • Το σταμάτημα της παροχής καυσίμου προς τη φωτιά είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς καυσίμων.
 • Η απότομη απελευθέρωση υγρής φάσης μοιάζει με λευκό νέφος, λόγω συμπύκνωσης των υδρατμών του αέρα, από την απότομη απορρόφηση θερμότητας.
 • Η επαφή της εξαερούμενης υγρής φάσης με το δέρμα προκαλεί ψυχρά εγκαύματα εξίσου σοβαρά με τη φωτιά. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 • ΕΙΣΠΝΟΗ
 • Άμεση απομάκρυνση του προσβληθέντος και μεταφορά του σε μέρος με καλό αερισμό
 • Τοποθέτηση σε ύπτια θέση με τα πόδια υψωμένα
 • Άμεση κλήση ιατρικής βοήθειας
 • Χαλάρωμα της ζώνης, κολάρου
 • Σκέπασμα με κουβέρτα
 • Παροχή τεχνητής αναπνοής, μαλάξεων στην καρδιά και οξυγόνου είναι πιθανό να απαιτηθούν.
 • ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
 • Άμεση απομάκρυνση του προσβληθέντος και μεταφορά του σε ζεστό μέρος.
 • Αφαίρεση ρουχισμού
 • Προσεκτικό πλύσιμο στο σημείο επαφής με κρύο νερό και σαπούνι
 • Άμεση κλήση ιατρικής βοήθειας
 • Παροχή ζεστού ροφήματος
 • ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
 • Απομάκρυνση του προσβληθέντος από την περιοχή του περιστατικού
 • Άνοιγμα των ματιών για τη γρήγορη εξάτμιση του δεσμευμένου υγραερίου.
 • Με ανοικτά βλέφαρα, πλύσιμο για 15 λεπτά με νερό.
 • Κλήση ιατρικής βοήθειας
 • Κάλυψη των ματιών με αποστειρωμένες γάζες.