Εξαρτήματα υγραερίου

Βασικές οδηγίες υγραερίου
28/12/2018
Show all

 Επειδή στο υγραέριο η πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, η εταιρία μας εμπιστεύεται τα γερμανικά προϊόντα GOK. Τα πρώτα στη Γερμανία και στην Ευρώπη κατασκευασμένα με τα πιο αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η γερμανική εταιρία GOK, είναι μια από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρίες η οποία προμηθεύει με κορυφαία υλικά και εξαρτήματα για δεξαμενές και δίκτυα υγραερίου. Η εταιρία μας είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων GOK στη Κύπρο. Εγγύηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, είναι η υψηλή μας ποιότητα για την απόλυτη ασφάλεια.


Ρυθμιστής 1ου και 2ου σταδίου 12Kg/h περικόχλιο με βαλβίδα αποκοπής και βαλβίδα ανακούφισης της πίεσης

Ρυθμιστής 2ου σταδίου με ενσωματωμένη βαλβίδα αποκοπής και βαλβίδα ανακούφισης της πίεσης
Σφαιρικός κρουνός – Θερμικό στοιχείο – Διηλεκτρικός – Σημείο δοκιμής πίεσης
Αυτόματη βαλβίδα σεισμικής προστασίας. Σε περίπτωση σεισμού διακόπτει αυτόματα τη παροχή υγραερίου στο δίκτυο Φίλτρο GOK Γερμανίας PN25 κατάλληλο για τη τοποθέτηση μεταξύ δεξαμενής αερίου και ρυθμιστή πίεσης 1ου σταδίου  Διανομέας SENTRY GM με βαλβίδα υπερβολικής ροής και διακόπτη σε κάθε έξοδο
Κολλεκτέρ για φιάλες υγραερίου. Έχει ενσωματωμένες αντεπίστροφες βαλβίδες και διακόπτες σε κάθε έξοδο Σφαιρική βάνα ολικής παροχής HTB πυράντοχη Μιλιμπαρόμετρο – κρουνός
Βαλβίδα υπερβολικής ροής  Φλάντζα με πλαστικό αγωγό για όδευση σωληνώσεων μέσα από τοίχους GDWMF Διηλεκτρικοί σύνδεσμοι WATTS Αμερικής τύπου ρακόρ, γαλβανιζέ ατσάλι χ ορείχαλκος
Στεγανοποιητικά για σπειρώματα Σπρέι εντοπισμού διαρροών Σπιράλ προστασίας σωληνώσεων
Δίκτυ επισήμανσης υπογείων δικτύων υγραερίου  Πίνακας ελέγχου για 3 καταλυτικά αισθητήρια  Φαροσειρήνα για όλους τους βιομηχανικού τύπου πίνακες με οπτικό και ακουστικό σήμα IP43 / 115Db 
Καταλυτικό αισθητήριο υγραερίου IP65  Κεντρικός καταλυτικός ανιχνευτής αερίου για κανονικά ανοιχτή και κανονικά κλειστή ηλεκτρομαγνητική Καταλυτικό αισθητήριο βαρέως τύπου υγραερίου για λεβητοστάσια IP44
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού (για το σύστημα καταιονισμού)   Ηλεκτρομαγνητική βάνα Ορειχάλκινη, χειροκίνητης επαναφοράς κανονικά κλειστή 550 mbar  Θερμοστάτης εξωτερικού χώρου (για το σύστημα καταιονισμού)
 Πλαστικός εύκαμπτος αγωγός 2m PB30 για σύνδεση με εφεδρική φυάλη  Ανοξείδωτο σπιράλ Γερμανίας τύπου Μ1/2″ με ταχυσύνδεσμο πυράντοχο EN14800  Σύνδεσμος ανοξείδωτος αερίου με κίντρινη επένδυση
Σφαιρικός κρουνός με ενσωματωμένο σύστημα θερμικής διακοπής  Εύκαμπτος σύνδεσμος για κολλεκτέρ φιαλών  Πρεσαριστά εξαρτήματα για χρήση σε δίκτυα υγραερίου
Φίλτρο υγραερίου 6 bar  Σφαιρική βάνα ολικής παροχής για υγραέριο   Μεταλλικό ερμάριο